#bezpiecznie

8 kwietnia o godz. 10:00 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (bud. D) odbędzie się inauguracja cyklu spotkań informacyjnych ze służbami mundurowymi - Kryminalny Wrocław. W ramach imprezy Centrum Ratownictwa poprowadzi dla jej uczestników zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W czasie inauguracji Centrum Ratownictwa przeprowadzi cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nasi instruktorzy – ratownicy medyczni przez cały dzień będą do dyspozycji uczestników, którzy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób rozpoznać sytuację zagrażającą zdrowiu i życiu, ocenić stan poszkodowanego i udzielić mu pomocy. Zorganizowane przez nas szkolenia będą obejmowały m.in.: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, resuscytację krążeniowo-oddechową u dorosłych i dzieci, ułożenie pacjenta nieprzytomnego z zachowanym oddechem w pozycji bocznej, użycie automatycznego zewnętrznego defibrylatora, tamowanie krwotoków, zaopatrywanie ran i urazów, szybką i sprawną ewakuację oraz wiele innych. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak ważne w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia jest udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz dlaczego warto uczestniczyć w kursach i szkoleniach z tego zakresu.


http://uni.wroc.pl/wiadomo%C5%9Bci/s%C5%82u%C5%BCby-mundurowe/bezpiecznie-na-uniwersytecie-wroc%C5%82awskim

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij