Bezpieczny pacjent, bezpieczny ratownik?

W kwietniowym numerze miesięcznika ATEST dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera omawia prawne i medyczne granice udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy w świetle nowych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji wydanych pod koniec 2015 roku.

Pod koniec 2015 roku Polska Rada Resuscytacji w ślad za Europejską Radą Resuscytacji wydała aktualizację zaleceń dotyczących zasad prowadzenia podstawowych zabiegów ratujących życie. Wytyczne resuscytacji stanowią swego rodzaju instrukcję określającą szczegółowe zasady postępowania oraz szkolenia personelu wyznaczonego do udzielania pierwszej pomocy. Dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera na łamach miesięcznika ATEST wyjaśnia wpływ aktualnych zaleceń na organizację systemu udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy oraz na odpowiedzialność służby bhp w tym zakresie. Autor porusza m.in. temat podawania leków rozszerzających oskrzela, podaży adrenaliny czy wykorzystania tlenoterapii przez osoby udzielające pierwszej pomocy oraz przez osoby udzielające kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto dr Siewiera zauważa, że wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji przygotowywane są jako zbiór ogólnych i powszechnych procedur. Nie uwzględniają one systemów prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach europejskich, w związku z czym nie należy ich rozumieć jako bezwzględne standardy postępowania.

Artykuł do przeczytania w zakładce Czytelnia

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij