Cykl szkoleń dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy

W okresie od 20.09.2017 do 26.10.2017 Centrum Ratownictwa przygotowało i przeprowadziło cykl szkoleń dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy. W trakcie 19 dni szkoleniowych w 4-godzinnych szkoleniach „Pierwsza pomoc przedmedyczna – ćwiczenia praktyczne” wzięło udział 488 pracowników, natomiast w szkoleniach 8-godzinnych „Pierwsza pomoc przedmedyczna oraz udzielanie instruktażu pierwszej pomocy podawanego przez telefon” wzięło udział 70 pracowników UM.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij