Event pracowniczy dla Tarczyński S.A.

W dniach 23-24 września 2017 r. dla pracowników firmy Tarczyński S.A. zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne połączone ze szkoleniem z pierwszej pomocy.

W czasie dwudniowego eventu pracownicy Spółki mogli spędzili miłe chwile w jednym z karkonoskich ośrodków wypoczynkowych i jednocześnie zapoznali się aktualnymi standardami udzielania pierwszej pomocy. Jako organizatorzy postanowiliśmy wywrzeć na uczestnikach wrażenie, które na długo pozostanie w ich pamięci. Instruktorzy Centrum Ratownictwa większość ćwiczeń zorganizowali pod ziemią w kopalni uranu Podgórze w Kowarach. W tych ekstremalnych warunkach uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z zasadami reagowania w obliczu zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Kolejne ćwiczenia związane z ratownictwem drogowym, gdzie uczestnicy w symulowanych warunkach i przy wykorzystaniu elementów pozoracji mieli za zadanie zabezpieczyć miejsce wypadku oraz udzielić pomocy poszkodowanym. Mimo trudnych warunków pogodowych wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem oraz profesjonalnym podejściem do tematu udzielania pierwszej pomocy.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij