Konferencja ratownicza w Wyższej Szkole Oficerskiej

W poniedziałek 23.04.2015 r. w murach Wyższej Szkoły Oficerskiej im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa pt. „Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle współczesnych zagrożeń”, zorganizowana przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego.

Konferencja miała na celu opisanie współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, a także określenie działań edukacyjnych w tym obszarze. Wśród uczestników znaleźli się m.in. płk. dr hab. Wojciech Horyń – Szef Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, przewodniczący konferencji, dr hab. Teresa Grabińska, gen. rez. dr Tomasz Bąk, dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera - Prezes Centrum Ratownictwa Medycznego.

Pierwszy z trzech paneli spotkania: „ Współczesne zagrożenia a edukacja władzy w zakresie bezpieczeństwa”, otworzył profesor WSOWL dr hab. Zenon Zamiar wykładem na temat źródeł współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Prelegenci zabierający głos w kolejnym panelu dyskusji opisywali życie w świecie ponowoczesnym oraz zagrożenia bezpieczeństwa obywateli. Część trzecia, podsumowująca konferencję, poruszała zagadnienia działań edukacyjnych w obszarze zagrożeń: terrorystycznych, powodziowych, energetycznych i zdrowotnych. W tym momencie głos zabrał lek. Jacek Siewiera- Prezes Centrum Ratownictwa Medycznego. Wykład „Prawne aspekty szkolenia w zakresie ratownictwa w jednostkach administracji oraz służbach mundurowych” oparł w głównej mierze na doświadczeniu zdobywanym podczas aktualnie realizowanego przez Centrum Ratownictwa, największego w Polsce kontraktu szkoleniowego dla Komendy Głównej Policji.

Więcej na: http://www.wso.wroc.pl/aktualnoci/z-ostatniej-chwili/1465-z-bezpieczestwem-w-tle.html

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij