Konferencja wojsk specjalnych i rozpoznawczych w Wyższej Szkole Oficerskiej

18 marca 2010 szef Centrum Ratownictwa Medycznego wystąpił na ogólnopolskiej konferencji naukowej, której gospodarzem był rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Pośród licznych wystąpień przedstawicieli jednostek wojskowych d. n. med. mgr prawa Jacek Siewiera wygłosił referat dotyczący współczesnych technik szkolenia oficerów na potrzeby polskich misji zagranicznych.

Szkolenia specjalistyczne z zakresu taktyki czerwonej oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy były głównym tematem opracowania opisującego praktyczne aspekty szkoleń w warunkach bojowych.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij