Pierwsze kursy Ratowników w myśl nowej ustawy

Od kwietnia 2007 roku Centrum Ratownictwa rozpoczęło prowadzanie kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy, które pozwalają uzyskać w myśl Ustawy o Ratownictwie Medycznym tytuł "Ratownika".

Zgodnie z postanowieniami Ministerstwa Zdrowia kurs ten dedykowany jest dla Wojska, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz np. członków Zakładowych Zespołów Ratownictwa i innych Jednostek współpracujących z Systemem.

Czas trwania kursu wynosi 66 godzin, a egzamin składany jest przed komisją egzaminacyjną pod przewodnictwem Konsultanta Wojewódzkiego Medycyny Ratunkowej. Po uzyskaniu tytułu "Ratownika" uczestnicy ewidencjonowani są w bazie danych Urzędów Wojewódzkich.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij