Sekretarz Stanu MON gen. Piątas gości na naszym kursie

W trakcie szkoleń został przygotowany specjalny pokaz ratownictwa na polu walki, który obserwował Gen. Czesław Piątas z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Na zdjęciu Prezes Centrum Ratownictwa dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera przedstawia efekty szkolenia żołnierzy w zakresie taktyki czerwonej oraz pierwszej pomocy w warunkach pola walki.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij