SERVIER – warsztaty dla kadry medycznej

Pod koniec 2015 roku na zlecenie międzynarodowego koncernu farmaceutycznego SERVIER rozpoczęliśmy cykl warsztatów dla wyższego personelu medycznego. Na terenie całego kraju zrealizowaliśmy dotychczas 34 szkolenia, w których uczestniczyło 1 500 lekarzy. Warsztaty obejmują trzy stanowiska: „Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED”, „Wkłucia doszpikowe BIG” oraz „Udrażnianie górnych dróg oddechowych”.

W ramach pierwszego stanowiska przygotowana została symulacja zdarzenia, w którym osoba poszkodowana jest nieprzytomna i nie oddycha. Uczestnicy mają za zadanie przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Ćwiczenie drugie to wkłucia doszpikowe BIG jako alternatywna metoda podawania leków i płynów. W stanach nagłego zagrożenia życia, podczas konieczności niezwłocznego podania leków i płynów infuzyjnych oraz gdy niemożliwe jest uzyskanie dostępu żylnego, wkłucie doszpikowe jest najszybszą i najskuteczniejszą metodą.

Na trzecim stanowisku zadaniem uczestników warsztatów jest przyrządowe udrażnianie górnych dróg oddechowych. Do wykorzystania mają rurki nosowo-gardłowe, ustno-gardłowe, LT-D, LMA, I-GEL.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij