Terapia daremna dla lekarzy i prawników autorstwa dr. n. med. mgr prawa Jacka Siewiery

Dynamiczny postęp nauk klinicznych sprawił, że technicznie możliwe stało się podtrzymywanie funkcji poszczególnych układów i narządów bez konieczności uwzględnienia szans wyleczenia chorego.

W miarę narastania problemów wynikających z zastosowania metod podtrzymywania życia coraz pilniejszą potrzebą stało się także uregulowanie kwestii granic legalności działania lekarza. Wobec wagi konstytucyjnych dóbr, jakimi są życie oraz godność człowieka w obliczu procesu umierania, ustawodawca musiał zaintegrować w tę sferę prawa, by móc wspomnianym wartościom zapewnić należytą ochronę.

Spis treści:

1. Wstęp

2. Pojęcia normatywne oraz ich społeczne rozumienie

3. CZĘŚĆ I:: ASPEKTY MEDYCZNE

4. CZĘŚĆ II:: ASPEKTY PRAWNE

5. Formalna struktura ograniczenia terapii daremnej

6. Regulacje normatywne oraz formalne

7. Ograniczenia terapii daremnej w świetle rozwiązań formalnych innych krajów

8. Podsumowanie

Bibliografia

Treści obowiązujących wytycznych ograniczenia terapii daremnej

Akty prawne

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij