Ukazał się nowy podręcznik współautorstwa naszych instruktorów

Na początku 2012 roku ukazała się publikacja „ Stany nagłe w medycynie. Praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej”, wydana przez Wydawnictwo Medyczne Górnicki. Jej współautorem jest lekarz Centrum Ratownictwa - dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera.

Podręcznik stanowi szybkie i poręczne źródło wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej, zebranej w formie prostych schematów możliwych do wykorzystania w każdej sytuacji klinicznej. Przeznaczony jest w szczególności dla lekarzy i ratowników medycznych realizujących medyczne czynności ratunkowe oraz leczenie ratunkowe w szpitalnych oddziałach ratunkowych. W treści podręcznika znalazły swoje omówienie także działania w zakresie pierwszej pomocy medycznej, podejmowanej w innych oddziałach klinicznych oraz działania w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Książka jest zbiorem najważniejszych informacji oraz zasad postępowania w sytuacji zagrożenia życia, zawierająca algorytmy postępowania w ramach medycznych czynności ratunkowych. Zaletą publikacji jest niezwykła przejrzystość zawartych w niej treści.

„Podręcznik Stany nagłe w medycynie jest, jak to zaznaczono w tytule, praktycznym przewodnikiem postępowania w medycynie ratunkowej. Nie spotkałem do tej pory tak kompleksowego opracowania problematyki stanów nagłych w medycynie w języku polskim i moim zdaniem podręcznik zainteresuje bardzo szerokie grono lekarzy i pielęgniarek pracujących na oddziałach wzmożonego nadzoru nad pacjentem, w izbach przyjęć, na oddziałach ratunkowych, w szeroko pojętym ratownictwie i pierwszej pomocy, a także na oddziałach intensywnej terapii. […]”

Prof. dr hab. med. Janusz Andres
Prezes Polskiej Rady Resuscytacji

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij