Ćwiczenia ratownicze PKS Ostrowiec Świętokrzyski

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży oraz w związku z inauguracją regionalną Nowego Rozkładu Jazdy na Dworcu Autobusowym w Ostrowcu Spółka PKS Ostrowiec Świętokrzyski zorganizowała ćwiczenia ratownicze z udziałem służb Ruchu Drogowego Policji, ratowników medycznych i ratownictwa drogowego PSP. Ćwiczenia były częścią praktyczną szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, które Centrum Ratownictwa przeprowadziło dla pracowników ostrowieckiego PKS.

W szkoleniu wzięli udział kierowcy i pracownicy służb przewozowo-technicznych ostrowieckiego PKS oraz uczniowie i pedagodzy z II LO w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zrealizowany przy udziale PUP projekt miał na celu praktyczne przygotowanie kierowców i pracowników Spółki do udzielenia podróżującym pierwszej pomocy przedmedycznej, natomiast młodzieży II LO umożliwienie aplikowania do pełnienia funkcji asystenta kierowcy autokaru podczas ŚDM, które odbędą się w dniach 25-31 lipca 2016 r. w Krakowie.

Na dworcu autobusowym zasymulowano zdarzenie, w którym na skutek wybuchu bomby przewrócony został autokar przewożący grupę międzynarodowych turystów. Pracownicy ostrowieckiego PKS mieli za zadanie udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadku oraz ewakuować ich z miejsca zdarzenia ze względu na podejrzenie drugiego ładunku wybuchowego i pojawiający się ogień w komorze silnika. Dodatkowym utrudnieniem w zainscenizowanym wypadku były trudności w komunikacji z rannymi, wynikające z ich obcojęzyczności.

Niezmiernie cieszą nas wszelkie inicjatywy realizowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz efektywności działań ratowniczych. Warto zauważyć, że coraz więcej polskich przedsiębiorstw działa perspektywicznie inwestując w szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, i to nie tylko ze względu na wymogi formalne, ale przede wszystkim w trosce o zdrowie i życie swoich pracowników, a w przypadku PKS Ostrowiec również i klientów. Gratulujemy i dziękujemy!

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij