Przymus bezpośredni w ratownictwie i pierwszej pomocy: nowe regulacje prawne

dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera

W kontekście nowelizacji ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z grudnia 2010 roku coraz częściej powraca temat zasadności oraz warunków zastosowania przymusu bezpośredniego. Częstość użycia tego środka w interwencji medycznej, a także warunki i sposób w jaki jest on wykorzystywany przez personel zespołów ratownictwa medycznego, stwarza konieczność gruntownej analizy i przemyślenia roli, jaką powinien pełnić w pracy codziennej lekarzy, ratowników medycznych oraz pielęgniarek.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij