Skrypt: współczesne standardy

"A gdy Elizeusz wszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. (33) Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. (34) Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni, i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. (35) Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem, następnie wszedł znów na łóżko i przytulał się do niego; wtem chłopiec kichnął siedem razy i otworzył oczy." 2 Krl 4:32,33,34,35 Biblia Warszawska

Wzmianek o metodach udzielania pierwszej pomocy możemy dopatrywać się już w zapisach starotestamentalnych oraz greckich pracach tak wybitnych postaci jak Hipokrates z Kos czy Gallen. Postęp cywilizacyjny oraz stale rosnące tępo naszego życia sprawia, że coraz częściej stajemy w obliczu nagłego zagrożenia życia członków naszej społeczności. W wielu wypadkach od naszego szybkiego i zdecydowanego działania zależeć będzie ludzkie życie. Warto zatem poznać podstawowe zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach i sytuacjach nagłego pogorszenia zdrowia.

Oto one:

 1. Nie panikuj i nie pozwól na panikę u innych.
  • Bądź stanowczy (ale nie agresywny)
  • Przejmij inicjatywę (daj impuls do działania robiąc „pierwszy krok”)
  • Wyznacz cele (wskaż konkretne zadania do wykonania)
  • Bądź przywódcą (stwórz poczucie wspólnoty wobec zagrożenia)
  • Jesteśmy „ skazani na sukces” (razem damy sobie radę z każdym problemem)
 2. Oceń bezpieczeństwo.
  • S jak Stop, aby nie zwiększyć liczby poszkodowanych. Powstrzymaj „ułańską fantazję”.
  • O jak Oceń sytuację, kto i co będzie potrzebne, czy w ogóle możesz działać.
  • S jak Start - rozpocznij działanie.
  • Pamiętaj! Żadna sytuacja nie staje się w 100% bezpieczna, bądź czujny i nie trać szerokiej perspektywy. Bardzo ważna jest świadomość sytuacyjna, czyli zdolność gromadzenia i analizowania bodźców docierających z otoczenia. Elastyczne reagowanie na dynamicznie zmieniające się czynniki środowiskowe podnosi poziom bezpieczeństwa akcji ratowniczej. Im więcej zmiennych z danego zdarzenia (ruch drogowy, pogoda, oświetlenie, zagrożenie pożarowe itp.) jesteś w stanie analizować i podejmować stosowne reakcje, tym niższe ryzyko wystąpienia nagłego zagrożenia dla ratowników.
 3. Zabezpiecz miejsce zdarzenia
  • Oznacz je.
  • Poinformuj o zagrożeniu innych.
  • Działaj sytuacyjnie (podejmuj działania adekwatne do występującego zagrożenia).
 4. Wezwij pomoc 112
  • Kto dzwoni?
  • Gdzie jesteś?
  • Co się dzieje?
  • Czy zagrożone jest ludzkie życie?
  • Rozmowę kończy dyspozytor 112. Czekaj na jego pytania i potwierdzenie przyjęcia wezwania.
 5. Udziel niezbędnej pomocy poszkodowanym w ramach swoich kompetencji.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij