Zgoda pacjenta na zabieg medyczny - podstawowe zagadnienia w pierwszej pomocy i medycynie ratunkowej

dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera, Izabela Dembowska

Zgoda dotycząca zabiegów medycznych udzielana przez pacjenta lekarzowi od lat stanowi temat rozważań lekarzy oraz prawników, na który napisano już tysiące stron.

Szczegółowe uregulowania prawne z tego zakresu znalazły swoje miejsce w licznych ustawach, rozporządzeniach oraz wyrokach sądowych. W ostatnim czasie do dyskusji o prawnych aspektach woli pacjenta jako elementu procesu terapeutycznego coraz częściej dołączają także stowarzyszenia pacjentów oraz instytucje publiczne zajmujące się taktyką ochrony ich praw. Temat, pomimo tak wielu interpretacji w doktrynie prawniczej oraz rozlicznych opracowań naukowych ze strony klinicystów, do tej pory budzi znaczne kontrowersje wśród pacjentów, burzliwą dyskusję na naukowych sympozjach oraz ogromne emocje na salach sądowych.

Po wprowadzeniu w 2008 roku ustawy „O prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta” aktywność stowarzyszeń reprezentujących świadczeniobiorców usług medycznych została pobudzona dodatkowym zapisem art. 4 w/w ustawy, który nadaje możliwość dochodzenia na drodze sądowej zadośćuczynienia za każde złamanie praw pacjenta (w tym w szczególności prawa do świadomej, swobodnie wyrażonej zgody). W opinii autorów warto więc temat zgody omówić jeszcze raz zwracając szczególną uwagę na praktyczne aspekty zastosowania aktualnych regulacji prawnych.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij