BUDIMEX

Budimex SA współpracuje z Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. od 2012 roku, realizując program doskonalenia kadry budowlanej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym czasie przeszkolonych zostało blisko 600 pracowników spółki.

Nasi pracownicy uczestniczą w dwudniowych szkolenia "Pierwsza Pomoc w Urazach". Program szkolenia został dopasowany do specyfiki pracy na placu budowy, typowych zagrożeń występujących w budownictwie, najczęstszych urazów, jakim ulegają pracownicy podczas wypadków przy pracy, a także nagłych stanów medycznych. Szkolenie złożone jest z krótkich wykładów oraz pozoracji, podczas których uczestnicy odgrywają scenariusze wypadków oraz akcji ratunkowych.

Centrum Ratownictwa dało się poznać jako firma profesjonalna, oferująca szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym. Instruktorzy przekazują wiedzę w sposób jasny, interesujący i zapadający w pamięć. Pracownicy Budimeksu chętnie uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez Centrum Ratownictwa, niejednokrotnie podkreślając, że jest to najlepsze szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, w jakim uczestniczyli.

Polecamy usługi Centrum Ratownictwa.

Pełnomocnik Zarządu d/s BHP Urszula Gawrysiak

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij