Warbud S.A.

W 2009 roku Warbud SA nawiązała współpracę z Centrum Ratownictwa Medycznego z siedzibą we Wrocławiu przy uf. Długiej 16B/93. Postawiono przed zespołem CRM, kierowanym przez Pana Jacka Siewierę, zadanie przygotowania kadry naszej Firmy do wykonywania zadań w ramach Systemu Pierwszej Pomocy.

Jesteśmy pełni uznania dla jakości przeprowadzonych szkoleń, ich przygotowania merytorycznego oraz elastyczności i sprawności działania Firmy. Miało to szczególne znaczenie z uwagi na skalę realizowanego przedsięwzięcia przekraczającą dwieście tysięcy złotych oraz współudział Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasze doświadczenia z współpracy z Centrum Ratownictwa Medycznego pozwalają nam stwierdzić, że jest to partner godny plecenia.

Dyrektor Generalny, Członek Zarządu
mgr inż Jerzy Werle

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij