Start → Kursy Pierwszej Pomocy

Kursy Pierwszej Pomocy dla firm i instytucji Kursy taktyki czerwonej Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Imprezy integracyjne o tematyce pierwszej pomocy i ratownictwa - Safety Day Metodyka szkoleń i kursów Do najtańszych szkoleń Twój pracownik dopłaca własnym życiem

Kursy Pierwszej Pomocy

Nasze szkolenia oraz kursy pierwszej pomocy przeznaczone są dla firm i instytucji z całej Polski:

  • zatrudniających personel spotykający się w swojej pracy z zagrożeniami życia lub zdrowia zarówno pracowników, klientów jak i osób postronnych,
  • które zawodowo realizują zadania związane z ochroną ludzkiego życia i zdrowia oraz podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa,
  • jednostek Państwowej, Ochotniczej oraz zakładowej Straży Pożarnej,
  • służb mundurowych: Wojska, Policji, Straży Granicznej i innych,
  • których personel należy do grup podwyższonego ryzyka,
  • które ubiegają się o uzyskanie certyfikacji jakości produkcji i usług oraz innej certyfikacji międzynarodowej opartej o standardy europejskie (np.: ISO, G.M.P.),
  • na które obowiązek szkolenia został narzucony przez ustawodawcę na mocy obowiązujących przepisów (np. służby mundurowe),

 

 

Po ukończeniu kursów i szkoleń uczestnicy uzyskują, międzynarodową certyfikację w języku angielskim i polskim określającą specyfikę oraz zakres odbytego szkolenia (certyfikacja obejmuje nadzór merytoryczny Ośrodka Ratownictwa i Stanów Nagłych).

Materiał prowadzonych przez nas kursów zawsze podlega modyfikacjom i zmianom określonym w programach szkoleniowych, w zależności od specyfiki pracy oraz potrzeb grupy szkoleniowej.

W ramach każdego szkolenia lub kursu prowadzonego przez Centrum Ratownictwa określona ilość czasu (w zależności od rodzaju szkolenia) przeznaczona jest na ćwiczenia praktyczne oraz pozoracje akcji ratunkowych.

Wszystkie seminaria oraz ćwiczenia prowadzone są przez lekarzy specjalistów, ratowników medycznych oraz ekspertów Centrum Ratownictwa.

Szkolenia oraz kursy oferowane przez Centrum Ratownictwa spełniają wymóg stawiany przez ustawodawcę w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymogi oraz wymogi dotyczące zawodów o podwyższonym ryzyku zarówno na terytorium Polski jak i krajów Unii Europejskiej.

Partnerzy

ORiSN

Nadzór merytoryczny sprawuje ORISN

ERGO

ERGO - szkolenia BHP