SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY (1-DNIOWE) BLS-AED

Krótki opis szkoleń

Program szkolenia podstawowego to doskonała baza wiedzy z zakresu elementarnych zasad pierwszej pomocy i ratownictwa. Jesteśmy przekonani, że każdy uczestnik po jego odbyciu będzie potrafił prawidłowo przeprowadzić kontrolę czynności życiowych, wezwać pomoc w warunkach zakładu pracy oraz poza nim, a także wykonać resuscytacje krążeniowo-oddechową.

Szkolenie może być przeprowadzone w dowolnej części Polski z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz ambulansu instruktorskiego. W zależności od potrzeb klienta program, zakres godzinowy, a także sposób realizacji zajęć może podlegać modyfikacji. Szkolenie dla grupy 20 osobowej prowadzone jest zazwyczaj przez dwóch instruktorów - ratowników medycznych - z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych. Na życzenie klienta możliwa jest zmiana zespołu instruktorskiego przez dodanie lub zmniejszenie liczby szkoleniowców.

Zakres kursu

W programie kursu przewidzianych jest 8 godzin zajęć praktycznych wzbogaconych teoretyczną wiedzą z zakresu podstawowych zasad pierwszej pomocy. W trakcie szkolenia uczestnicy uczą się metod rozpoznawania zatrzymania oddechu oraz utraty przytomności. Poznają podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w podstawowej, samochodowej apteczce, a także ćwiczą scenariusze wykorzystania przenośnego zewnętrznego defibrylatora automatycznego (AED).

Istnieje także możliwość rozszerzenia szkolenia w ramach drugiego dnia kursu, jeśli będą Państwo zainteresowani uzupełnieniem wiedzy uzyskanej w trakcie pierwszych zajęć o zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy w urazach. Rozszerzenie zajęć do wymiaru godzinowego kursu dwudniowego daje możliwość realizacji 6 godzin ćwiczeniowych obejmujących trzy symulowane akcje ratownicze.

Cena

Cena kursu w wersji podstawowej realizowanego w ciągu jednego dnia przez dwóch instruktorów wynosi ok. 1700 PLN. W cenę wliczona jest opłata za wydanie certyfikatów oraz koszty wykorzystania sprzętu instruktorskiego. Może ona podlegać modyfikacji w zależności od odległości, jaką muszą pokonać instruktorzy do miejsca realizacji szkolenia z jednego spośród naszych ośrodków szkoleniowych (Warszawa, Wrocław)

Harmonogram

Nr Tematyka Dzień Czas
1 Przyczyny zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążeniowych i oddechowych. Łańcuch przeżycia. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych. 1 T 60
2 BLS - Resuscytacja (ocena poszkodowanego, udrożnienie dróg oddechowych, ocena oddechu, wezwanie pomocy, ocena oznak krążenia, postępowanie przy niedrożności dróg oddechowych, ułożenie pacjenta w pozycji bocznej, niedrożność dróg oddechowych, AED. 1 P 60
3 Wstępne badanie urazowe. Postępowanie w obliczu wystąpienia urazu. Wywiad SAMPLE. 1 P 60
4 Rany oraz urazy tkanek miękkich i narządu ruchu: rany, złamania, skręcenia, stłuczenia. 1 P 60
5 Zagrożenia krążeniowe oraz inne rozpoznania internistyczne zagrażające życiu: zawał mięśnia sercowego, napad duszności (astma), napad drgawkowy (epilepsja), omdlenie, hipoglikemia w przebiegu cukrzycy. 1 T 30
6 Niemechaniczne czynniki urazowe - poparzenie termiczne i chemiczne, porażenie prądem elektrycznym. 1 T 30
7 Pozorowane akcje ratunkowe. Upadek z wysokości, potracenie pieszego. 1 Ć 60
8 Resuscytacja dzieci. Pediatric BLS + niedrożność dróg oddechowych dzieci. 1 T 30
9 Zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia. Aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy w wypadku w pracy. Zasady i standardy wyposażenia zakładowych apteczek i zestawów ratunkowych. 1 T 30
T/P/C - Teoria/Praktyka/Ćwiczenia symulacyjne

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska
00-009 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
tel:
Wojciech Urban
manager sprzedaży