KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Krótki opis szkoleń

Kursy Pierwszej Pomocy (kwalifikowanej) realizowane przez Centrum Ratownictwa pozwalają na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

Organizowane przez nasz zespół szkolenia i kursy pierwszej pomocy składają się głównie z ćwiczeń praktycznych, pozorowanych akcji ratunkowych, dlatego prosimy o ubranie się w odzież sportową. Kurs KPP nie wymaga od uczestników uprzedniego przygotowania się w sposób merytoryczny do szkoleń i kursów. Po odbytym szkoleniu proponujemy zakup podręcznika kieszonkowego „Poradnik ratownictwa” w cenie 25 zł , który stanowić będzie przypomnienie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Warto mieć ze sobą notatnik i coś do pisania. Po przeszkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia w formie imiennego certyfikatu, potwierdzające zdobyte umiejętności. Uczestnicy kursów KPP kończących się egzaminem teoretyczno-praktycznym otrzymują certyfikat w języku polskim oraz angielskim.

Zakres kursu

Kurs pierwszej pomocy obejmuje swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach.

Aż 42 godziny kursu poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych. Zespół Instruktorów Centrum Ratownictwa może poszczycić się jednym z najwyższych w Polsce wskaźników zdawalności egzaminu naszych kursantów potwierdzonym na grupie ponad 5000 wyszkolonych ratowników w resortach M.O.N. i M.S.W.

Kursy pierwszej pomocy realizuje zespół instruktorów (lekarzy, ratowników i psychologów) z największym w Polsce doświadczeniem z zakresu Medycyny Ratunkowej.

Kurs prowadzony jest w oparciu o decyzję administracyjną Wojewody Dolnośląskiego i zakończony jest państwowym egzaminem na tytuł „Ratownika”.

Kurs określony jest ramowym programem kursu opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Cena

Cena kursu zawiera koszty pracy instruktorów, sprzętu i wszelkich innych wykorzystywanych podczas szkolenia materiałów dydaktycznych. Podana kwota jest ceną brutto.

Cena pełnego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla klientów indywidualnych wraz z egzaminem państwowym oraz opłatą za wydanie certyfikatu wynosi 950 PLN

MASZ MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZYĆ W KURSIE ZA 550 PLN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Harmonogram

Nr Tematyka Dzień Czas
1 Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne. 1 T 45
2 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. 1 T 90, P 45
3 Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu. 1 T 90, P 135
4 Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe. 1 T 90, P 90
5 Poszkodowany nieprzytomny. 1 T 45, P 45
6 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne). 1 T 90, P 360
7 Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną. 1 T 45, P 90
8 Wstrząs. 1 T 90
9 Inne stany nagłe - drawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie. 1 T 90
10 Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn. 1 T 135, P 360
11 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe. 1 T 90, P 45
12 Taktyka działań ratowniczych, zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka. 1 T 90, P 180
13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia. 1 T 90, P 90
14 Udzielanie KPP w sytuacjach symulowanych. 1 Ć 315
15 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych. 1 T 45, P 90
T/P/C - Teoria/Praktyka/Ćwiczenia symulacyjne

Najbliższe terminy

04
Grudzień

Wrocław

KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Zapisz się
22
Styczeń

Warszawa

KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Zapisz się
22
Styczeń

Łódź

KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Zapisz się
05
Luty

Katowice

KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Zapisz się
05
Luty

Kraków

KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Zapisz się
19
Luty

Poznań

KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Zapisz się

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska
00-009 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
tel:
Wojciech Urban
manager sprzedaży