KURS MEDYCYNY DZICZY

Krótki opis szkoleń

Wilderness medicine to cykl 2 szkoleń o zróżnicowanym poziomie zaawansowania dedykowany dla osób chcących przygotować się do działania w sytuacjach kryzysowych lub warunkach z dala od cywilizacji, czyli okolicznościach w których system ratowniczy przestaje być dostępny. Każda z trzech części cyklu (Basic, Advance, Expert) jest przemyślaną kompilacją wiedzy teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą opiekować się poszkodowanym w rejonach odciętych od możliwości dotarcia systemowych jednostek ratowniczych lub w sytuacjach wymuszających długi czas oczekiwania na ich przybycie na miejsca zdarzenia. Szkolenie kładzie nacisk na wysoką skuteczność nauczanych technik i procedur. Zajęcia łączą w sobie podstawowe i zaawansowane procedury medyczne, techniki surwiwalowe oraz idee prepeeringowe. Każde z trzech szkoleń jest oddzielnym modułem nie wymagającym udziału w pozostałych, jednak uczestnictwo w wyższych stopniach szkolenia wymaga wiedzy i umiejętności z poziomów poprzednich.

Zakres kursu

Kursy przeznaczone są dla wszystkich osób uczestniczących w aktywnościach outdorowych, osób zainteresowanych tematyką ratownictwa medycznego w warunkach klęsk żywiołowych oraz katastrof, wszystkich chcących spędzić wolny czas w sposób aktywny i nietuzinkowy, survivalowców, preepersów, podróżników, ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy - jako element doskonalenia zawodowego. Każde szkolenie z cyklu trwa 22 godziny. Zajęcia w całości odbywają się w warunkach terenowych. Zajęcia realizuje zespół doświadczonych instruktorów zrzeszonych w takich organizacjach jak Wilderness Medical Society, Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu,

Cena

Kurs realizowany jest w rejonie górskim Kotliny Jeleniogórskiej. Cena kursu: 399,00 PLN
Pokaż harmonogram kursu

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij