Pierwsza Pomoc w Stanach Zagrożenia Życia

"Pierwsza Pomoc w Stanach Zagrożenia Zycia" jest podstawowym szkoleniem z zakresie pierwszej pomocy przeznaczonym dla pracowników firm i instytucji nie związanych zawodowo z ratownictwem oraz ochrona życia i zdrowia ludzkiego.

Szkolenie o tym programie może być stosowane jako szkolenie przypominające dla zespołów Zakładowych Drużyn Ratownictwa lub szkolenie podstawowe dla ogółu załogi zakładu w ramach szkoleń okresowych (ewentualnie wstępnych).

Każde szkolenie prowadzi dwóch instruktorów wraz z ambulansem instruktorskim i całym niezbędnym sprzętem dydaktycznym.

 

Kurs jednodniowy. Program kursu:

  • Wykład 1. (60 min.) Przyczyny zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążeniowych i oddechowych . Łańcuch przeżycia. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych.
  • Ćwiczenie 1. (60 min.) BLS - Resuscytacja(ocena poszkodowanego, udrożnienie dróg oddechowych, ocena oddechu, wezwanie pomocy, ocena oznak krążenia, postępowanie przy niedrożności dróg oddechowych,ułożenie pacjenta w pozycji bocznej, niedorzność dróg oddechowych, pokaz użycia i działania automatycznego defibrylatora zewnętrznego).
  • Ćwiczenie 2. (60 min.) Wstępne badanie urazowe. Postępowanie w obliczu wystąpienia urazu. Wywiad SAMPLE.
  • Ćwiczenie 3. (60 min.) Rany oraz urazy tkanek miękkich i narządu ruchu: rany, złamania, skręcenia, stłuczenia.
  • Wykład 2. (30 min.) Zagrożenia krążeniowe oraz inne rozpoznania internistyczne zagrażające życiu: zawał mięśnia sercowego, napad duszności (astma), napad drgawkowy (epilepsja), omdlenie, hipoglikemia w przebiegu cukrzycy.
  • Wykład 4. (30 min.) Niemechaniczne czynniki urazowe - poparzenie termiczne i chemiczne, porażenie prądem elektrycznym.
  • Ćwiczenie 3. (60 min.) Pozorowane akcje ratunkowe.Upadek z wysysokości, potracenie pieszego.
  • Wykład 5. (30 min.) Resuscytacja dzieci. Pediatric BLS + niedrożność dróg oddechowych dzieci.
  • Wykład 6. (30 min.) Zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia. Aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy w wypadku w pracy. Zasady i standardy wyposażenia zakładowych apteczek i zestawów ratunkowych.

 

Program każdego kursu pierwszej pomocy może być modyfikowany w zależności od specyfiki zagrożeń i potrzeb uczestników szkolenia.