2000 nowych kursantów z Ministerstwa Finansów

Do grona naszych kontrahentów dołączył kolejny klient z sektora publicznego - Ministerstwo Finansów.

Przez ostatni miesiąc przeszkoliliśmy 2 000 osób z zakresu pierwszej pomocy oraz zachowania się w budynku Ministerstwa podczas zagrożenia terrorystycznego i pożarowego. Ostatnie wydarzenia we Francji potwierdzają celowość takich szkoleń w budynkach użyteczności publicznej. Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział i zaangażowanie w trakcie szkolenia.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontakt
Szukaj