2000 nowych kursantów z Ministerstwa Finansów

Do grona naszych kontrahentów dołączył kolejny klient z sektora publicznego - Ministerstwo Finansów.

Przez ostatni miesiąc przeszkoliliśmy 2 000 osób z zakresu pierwszej pomocy oraz zachowania się w budynku Ministerstwa podczas zagrożenia terrorystycznego i pożarowego. Ostatnie wydarzenia we Francji potwierdzają celowość takich szkoleń w budynkach użyteczności publicznej. Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział i zaangażowanie w trakcie szkolenia.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij