TC3: ratownictwo w polu walki dla ABW, CBŚ oraz Grup Realizacji SG.

Od Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej otrzymaliśmy referencje za przeprowadzone w terminie od 15 do 19 czerwca 2015 r. 5-dniowe szkolenie z zakresu Taktyki Czerwonej - TC3.

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej rekomenduje nasze Centrum Ratownictwa jako wiarygodną firmę, świadczącą usługi terminowo, z zachowaniem zasad należytej staranności.

W ramach projektu "THE POWER OF SYNERGY. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej" przeszkoliliśmy 40 osób:

 • 12 funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu;
 • 8 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji;
 • 8 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • 6 funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej;
 • 6 funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
 • Więcej na: http://www.centrumratownictwa.com/doswiadczenie/karpacki-osrodek-wsparcia-strazy-granicznej

  Kontakt:

  Wrocław

  ul. Muchoborska 14
  54-424 Wrocław
  tel: (+48) 515 298 555
  tel: (+48) 071 782 09 01
  Aleksandra Eljasińska
  kierownik biura CR

  Warszawa

  ul. Domaniewska 32
  02-672 Warszawa
  tel: (+48) 519 482 486
  Wojciech Urban
  manager sprzedaży

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

  Wyślij