AED w miejscach publicznych

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny jest urządzeniem, które analizuje rytm serca i pomaga przywrócić jego prawidłową pracę. Stosowanie AED jest zalecane w każdym przypadku nagłego zatrzymania krążenia, u każdej nieprzytomnej osoby.

Liczba miejsc, w których automatyczne defibrylatory zewnętrzne są dostępne stale rośnie, ale co ważniejsze zmienia się świadomość ludzi w zakresie użycia AED, a co się z tym wiąże rośnie również liczba osób korzystających z AED przy udzielaniu pierwszej pomocy. W połowie marca na facebookowym profilu Centrum Ratownictwa rozpoczęliśmy akcję z cyklu "AED głównym bohaterem", w ramach której zachęcamy do przesyłania nam zdjęć z opisem miejsca i lokalizacji automatycznych defibrylatorów. Zapraszamy także na organizowane przez Centrum Ratownictwa szkolenia "Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia", w trakcie których uczestnicy poznają zasadę działania AED i mogą przećwiczyć sposób jego użycia.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij