AED w miejscach publicznych

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny jest urządzeniem, które analizuje rytm serca i pomaga przywrócić jego prawidłową pracę. Stosowanie AED jest zalecane w każdym przypadku nagłego zatrzymania krążenia, u każdej nieprzytomnej osoby.

Liczba miejsc, w których defibrylatory zewnętrzne AED są dostępne stale rośnie, ale co ważniejsze zmienia się świadomość ludzi w zakresie użycia AED, a co się z tym wiąże rośnie również liczba osób korzystających z AED przy udzielaniu pierwszej pomocy. W połowie marca na facebookowym profilu Centrum Ratownictwa rozpoczęliśmy akcję z cyklu "AED głównym bohaterem", w ramach której zachęcamy do przesyłania nam zdjęć z opisem miejsca i lokalizacji automatycznych defibrylatorów. Zapraszamy także na organizowane przez Centrum Ratownictwa szkolenia "Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia", w trakcie których uczestnicy poznają zasadę działania AED i mogą przećwiczyć sposób jego użycia.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English
Kontakt
Szukaj