Bezpieczne nurkowanie

Tym razem nasi instruktorzy zajmowali się problematyką ratownictwa i bezpieczeństwa na odległym Jukatanie w Meksyku. Ich uwaga skoncentrowana była na problemach związanych z bezpiecznym nurkowaniem. Wspólnie z doświadczonymi instruktorami nurkowania ze szkoły Dune penetrowali wapienne studnie krasowe znane jako "cenote".

Stale rosnące zainteresowanie nurkowaniem rekreacyjnym oraz powszechna dostępność sprzętu do uprawiania tego typu aktywności fizycznej spowodowały znaczne poszerzenie granic wiekowych osób spędzających w ten sposób wolny czas. Niestety idąca za tym komercjalizacja tej dziedziny sportu spowodowała, że w wielu przypadkach dobre praktyki nurkowe zeszły na dalszy plan, a nie rzadko i zdrowy rozsądek. Nowe technologie i materiały pozwalają nurkować osobom do tego nie przygotowanym kondycyjnie , technicznie, a często również z niedomogami zdrowotnymi. Nie wolno nam zapominać, że zanurzanie się pod powierzchnię wody z wykorzystaniem do oddychania zbiorników ze sprężonym powietrzem nadal pozostaje dyscypliną sportu wysokiego ryzyka. Wiele osób zachęconych kampaniami reklamowymi centrów nurkowych podejmuje nieznane im wcześniej wyzwania fizyczne nie zwracając uwagi na poziom swojego wytrenowania, zdolności psychomotorycznych i stan zdrowia.

Jak zatem uniknąć wypadku i skorzystać z możliwości podziwiania podwodnego świata? Centrum Ratownictwa radzi w pierwszej kolejności zasięgnąć porady lekarza w sprawie naszego stanu zdrowia. Kolejnym krokiem powinien być wybór renomowanej szkoły nurkowej, której instruktorzy posiadają odpowiednie certyfikacje w zakresie prowadzenia kursów nurkowania. Trzecim krokiem jest ukończenie szkolenia i regularne praktykowanie nabytych umiejętności pod okiem doświadczonych kolegów. Czwartym krokiem jest zachowanie rozsądku podczas każdego nurkowania. Życzymy udanych wypraw nurkowych i zapraszamy do obejrzenia naszej foto galerii z wyprawy na Półwysep Jukatan.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij