#bezpiecznie

8 kwietnia o godz. 10:00 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (bud. D) odbędzie się inauguracja cyklu spotkań informacyjnych ze służbami mundurowymi - Kryminalny Wrocław. W ramach imprezy Centrum Ratownictwa poprowadzi dla jej uczestników zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W czasie inauguracji Centrum Ratownictwa przeprowadzi cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nasi instruktorzy – ratownicy medyczni przez cały dzień będą do dyspozycji uczestników, którzy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób rozpoznać sytuację zagrażającą zdrowiu i życiu, ocenić stan poszkodowanego i udzielić mu pomocy. Zorganizowane przez nas szkolenia będą obejmowały m.in.: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, resuscytację krążeniowo-oddechową u dorosłych i dzieci, ułożenie pacjenta nieprzytomnego z zachowanym oddechem w pozycji bocznej, użycie automatycznego zewnętrznego defibrylatora, tamowanie krwotoków, zaopatrywanie ran i urazów, szybką i sprawną ewakuację oraz wiele innych. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak ważne w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia jest udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz dlaczego warto uczestniczyć w kursach i szkoleniach z tego zakresu.


http://uni.wroc.pl/wiadomo%C5%9Bci/s%C5%82u%C5%BCby-mundurowe/bezpiecznie-na-uniwersytecie-wroc%C5%82awskim

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij