Doświadczenie "Specjalsów" w służbie Strażaka

Nasz ośrodek szkoleniowy niedawno zakończył projekt szkolenia 5000 funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zebrane w ciągu trzech lat jego trwania doświadczenia dotyczące szkolenia Policjantów CBŚ, Biura Operacji Antyterrorystycznych chcielibyśmy przenieść na grunt działań Straży Pożarnej. Proponujemy nowoczesne metody szkolenia oraz techniki treningu wykorzystywane w szkoleniu Wojsk Specjalnych. Metodyka szkolenia zakładająca wykorzystanie cyfrowego zapisu video, nowoczesnych narzędzi symulacyjnych oraz środków pozoracji pozwoli podnieść efektywność działań ratunkowych prowadzonych przez strażaków PSP/OSP, do chwili przybycia zespołów ratownictwa medycznego.

Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. nie realizuje usług dla Jednostek Wojskowych ani nie prowadzi działalności związanej z dostarczaniem towarów, o których mowa w przepisach ws. klasyfikacji wyrobów obronnych.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontakt
Szukaj