Dyrektor Medyczny Centrum gościem „Raportu z Polski”

22 lutego w programie TVP3 „Raport z Polski” gościł Dyrektor Medyczny Centrum Ratownictwa Tomasz Kutycki, który opowiedział o zawodzie ratownika medycznego oraz potrzebie edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Poniedziałkowe wydanie programu było poświęcone m.in. tematowi ratownictwa medycznego. Tomasz Kutycki opowiedział o specyfice zawodu ratownika medycznego i o tym dlaczego nie powinien on zastępować pielęgniarki, do czego dopuszcza nowelizacja ustawy o PRM. Wyjaśnił dlaczego i jak ważna jest potrzeba szkoleń BLS oraz że edukacja powinna dotyczyć nie tylko czynności wykonywanych podczas bezpośredniej akcji ratunkowej, ale również powinna obejmować zasady korzystania z numerów alarmowych. Dyrektor Medyczny Centrum Ratownictwa podkreślił, że podstawowe szkolenie z pierwszej pomocy powinno zaczynać się już od najmłodszych lat, jednak ze względu na specyfikę grupy, jaką są dzieci musi być prowadzone nie tylko z użyciem odpowiednich narzędzi, ale również przez właściwe do tego osoby, niekoniecznie ratowników medycznych.

Przy okazji numerów alarmowych w programie poruszono również kwestię numerów ICE (In Case of Emergency). Tomasz Kutycki wyjaśnił, dlaczego oprócz kontaktu wpisanego do telefonu jako ICE, ważne jest posiadanie karty z oświadczeniem woli.

Zapraszamy do oglądnięcia na żywo:
http://tvp3.tvp.pl/24121019/22022016

(rozmowa z Tomaszem Kutyckim rozpoczyna się w 26. minucie)

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij