Dzień Otwarty Centrum Szkolenia Policji

Jak co roku w czerwcu Centrum Ratownictwa uczestniczyło w Dniu Otwartym Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Organizatorzy we współpracy z 18 podmiotami przygotowali dla uczestników jak zwykle bogaty program mający na celu przede wszystkim edukację, poprzez zabawę dzieci i młodzieży. W imprezie wzięło udział ponad 1600 osób.

Wszystkie przygotowane dla przedszkolaków, uczniów i studentów atrakcje cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem. Nasi instruktorzy w ramach swojego stoiska przeprowadzili pokazy i ćwiczenia z zasad udzielania pierwszej pomocy, a przygotowane przez nich pozoracje jak zawsze wzbudziły ogromne poruszenie i zainteresowanie.

Od Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anny Rosół otrzymaliśmy takie oto podziękowania:

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu własnym oraz kierownictwa i kadry Centrum Szkolenia Policji pragnę złożyć Panu Prezesowi serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za udział, zaangażowanie oraz wsparcie organizacji Dnia Otwartego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Z serdecznym podziękowaniem,

Komendant Centrum Szkolenia Policji

insp. Anna Rosół

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na stronie CSP:
http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/3084,Przedszkolaki-i-studenci-w-CSP.html

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij