Event pracowniczy dla Tarczyński S.A.

W dniach 23-24 września 2017 r. dla pracowników firmy Tarczyński S.A. zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne połączone ze szkoleniem z pierwszej pomocy.

W czasie dwudniowego eventu pracownicy Spółki mogli spędzili miłe chwile w jednym z karkonoskich ośrodków wypoczynkowych i jednocześnie zapoznali się aktualnymi standardami udzielania pierwszej pomocy. Jako organizatorzy postanowiliśmy wywrzeć na uczestnikach wrażenie, które na długo pozostanie w ich pamięci. Instruktorzy Centrum Ratownictwa większość ćwiczeń zorganizowali pod ziemią w kopalni uranu Podgórze w Kowarach. W tych ekstremalnych warunkach uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z zasadami reagowania w obliczu zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Kolejne ćwiczenia związane z ratownictwem drogowym, gdzie uczestnicy w symulowanych warunkach i przy wykorzystaniu elementów pozoracji mieli za zadanie zabezpieczyć miejsce wypadku oraz udzielić pomocy poszkodowanym. Mimo trudnych warunków pogodowych wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem oraz profesjonalnym podejściem do tematu udzielania pierwszej pomocy.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij