Event pracowniczy dla Tarczyński S.A.

W dniach 23-24 września 2017 r. dla pracowników firmy Tarczyński S.A. zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne połączone ze szkoleniem z pierwszej pomocy.

W czasie dwudniowego eventu pracownicy Spółki mogli spędzili miłe chwile w jednym z karkonoskich ośrodków wypoczynkowych i jednocześnie zapoznali się aktualnymi standardami udzielania pierwszej pomocy. Jako organizatorzy postanowiliśmy wywrzeć na uczestnikach wrażenie, które na długo pozostanie w ich pamięci. Instruktorzy Centrum Ratownictwa większość ćwiczeń zorganizowali pod ziemią w kopalni uranu Podgórze w Kowarach. W tych ekstremalnych warunkach uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z zasadami reagowania w obliczu zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Kolejne ćwiczenia związane z ratownictwem drogowym, gdzie uczestnicy w symulowanych warunkach i przy wykorzystaniu elementów pozoracji mieli za zadanie zabezpieczyć miejsce wypadku oraz udzielić pomocy poszkodowanym. Mimo trudnych warunków pogodowych wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem oraz profesjonalnym podejściem do tematu udzielania pierwszej pomocy.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontakt
Szukaj