Innowacje Centrum Ratownictwa docenione przez PARP

Centrum Ratownictwa otrzymało dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Przedmiotem projektu jest opracowanie nowej usługi w postaci zintegrowanego systemu do zarządzania zespołem ratowników w oparciu o metody optymalizacji oraz algorytmy uczenia maszynowego.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie innowacyjnej usługi w postaci systemu do zarządzania zespołem ratowników z zastosowaniem metod optymalizacji oraz algorytmów uczenia maszynowego”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie nowej usługi w postaci zintegrowanego systemu do zarządzania zespołem ratowników z zastosowaniem metod optymalizacji oraz algorytmów uczenia maszynowego. System będzie pozwalał na koordynację w czasie rzeczywistym działań ratowników wykorzystujących dostępne środki.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-02-0014/19-00

Całkowita wartość projektu: 477 904.20 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 330 259.00 PLN

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English
Kontakt
Szukaj