Kazbek - ratownicy w cieniu góry

Prowadząc szkolenia i działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych Centrum Ratownictwa stara się korzystać z doświadczeń własnych i tych zdobytych przez zaprzyjaźnione firmy i instytucje.

Dużą uwagę przywiązujemy do tego, aby błędy w działaniach ratunkowych nie stawały się dla naszych kursantów najtańszą formą kształcenia. Zdobywanie doświadczenia oraz nowych umiejętności, które mogą być bazą dla dalszego skutecznego nauczania wymaga podejmowania przez nas ciągle nowych wyzwań. W tym roku nasi instruktorzy zmierzyli się z medycyną wysokogórską. Dzięki uprzejmości naszych kolegów z projektu Bezpieczny Kazbek instruktor Centrum Ratownictwa Tomek Kutycki przez trzy tygodnie pełnił dyżur medyczny w bazie ratowniczej pod Kazbekiem na wysokości 3600m npm. Ciężkie warunki atmosferyczne, ograniczona dostępność narzędzi diagnostycznych oraz trudny do oszacowania czas, w jakim możliwe będzie podjęcie ewakuacji sprawiają, że opieka nad ciężko rannym lub chorym wymaga olbrzymiego doświadczenia klinicznego, sporej pomysłowości i dużej determinacji. Jeżeli chcecie usłyszeć o akcjach ratowniczych w trudnym terenie, o tym jak sobie radzić w ciężkich warunkach pogodowych, przetrwać i uratować, zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach. Chętnie podzielimy się doświadczeniami.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontakt
Szukaj