Kazbek - ratownicy w cieniu góry

Prowadząc szkolenia i działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych Centrum Ratownictwa stara się korzystać z doświadczeń własnych i tych zdobytych przez zaprzyjaźnione firmy i instytucje.

Dużą uwagę przywiązujemy do tego, aby błędy w działaniach ratunkowych nie stawały się dla naszych kursantów najtańszą formą kształcenia. Zdobywanie doświadczenia oraz nowych umiejętności, które mogą być bazą dla dalszego skutecznego nauczania wymaga podejmowania przez nas ciągle nowych wyzwań. W tym roku nasi instruktorzy zmierzyli się z medycyną wysokogórską. Dzięki uprzejmości naszych kolegów z projektu Bezpieczny Kazbek instruktor Centrum Ratownictwa Tomek Kutycki przez trzy tygodnie pełnił dyżur medyczny w bazie ratowniczej pod Kazbekiem na wysokości 3600m npm. Ciężkie warunki atmosferyczne, ograniczona dostępność narzędzi diagnostycznych oraz trudny do oszacowania czas, w jakim możliwe będzie podjęcie ewakuacji sprawiają, że opieka nad ciężko rannym lub chorym wymaga olbrzymiego doświadczenia klinicznego, sporej pomysłowości i dużej determinacji. Jeżeli chcecie usłyszeć o akcjach ratowniczych w trudnym terenie, o tym jak sobie radzić w ciężkich warunkach pogodowych, przetrwać i uratować, zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach. Chętnie podzielimy się doświadczeniami.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij