Kierowcy warszawskiego MZA zostali Ratownikami

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie regularnie organizują dwudniowe szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego dla swoich pracowników. Kolejny też raz MZA zorganizowało kurs KPP dla kierowców miejskich autobusów.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje swoim zakresem aż 41 godzin zajęć praktycznych. Kierowcy MZA w ramach kursu poznali zawartość zestawów ratowniczych oraz nauczyli się ją wykorzystywać do udzielania pierwszej pomocy. Poznali i przećwiczyli procedurę postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pasażerów, poznali zasady i różnice w resuscytacji osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, a także sposoby zaopatrywania wszelkiego rodzaju urazów. Ponad to w trakcie 66 godzin kursu przećwiczone zostały różne scenariusze ewakuacji ze strefy zagrożenia oraz taktyka działań ratowniczych, zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstępna.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij