Działania profilaktyczne i prewencja COVID-19

W najbliższych tygodniach wiele firm będzie spotykać się z problemem zachowania ciągłości pracy i utrzymania produkcji.

Ze względu na duże zapotrzebowanie Centrum Ratownictwa realizuje wśród przedsiębiorstw o kluczowym znaczeniu kompleksową organizację działań profilaktycznych i prewencji COVID-19. Wsparcie przedsiębiorstw świadczone przez Centrum Ratownictwa obejmuje kohortową prewencyjną kontrolę objawów infekcji, a w szczególności: bezdotykowy pomiar temperatury, weryfikację objawów zachorowania wg kryteriów klinicznych GIS, udzielanie wsparcia zarządczego i organizacyjnego, analizę ryzyka w zakładzie, udzielenie niezbędnych informacji, a także nadzór nad osobą z podejrzeniem zachorowania do czasu organizacji dalszego postępowania prewencyjnego lub przekazania do Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Wprowadzenie stanu epidemicznego i konieczność ograniczenia zgromadzeń, a jednocześnie potrzeba i chęć przekazania swoim pracownikom podstaw pierwszej pomocy oraz niezbędnych informacji w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa w okresie występowania pandemii znalazło odzwierciedlenie w zapytaniach o inne niż stacjonarne formy szkolenia. Szkolenie Profilaktyka i bezpieczeństwo w okresie występowania pandemii wirusa SARS-CoV-2 realizowane jest w formie webinaru. Głównym jego celem jest przedstawienie zasad profilaktyki dotyczących wirusa SARS-CoV-2 opartych na wytycznych oraz zaleceniach WHO - Światowej Organizacji Zdrowia oraz GIS - Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Szkolenie systematyzuje wiedzę z zakresu rozprzestrzeniania się wirusa oraz ochrony przed zakażeniem, co przy obecnym natłoku informacji przekazywanych przez media jest niezmiernie istotne. W programie szkolenia zostały również ujęte bezpieczne zasady organizacji miejsca pracy oraz tworzenia punktów sanitarno-epidemiologicznych w firmach w czasie epidemii. Zarówno w czasie prezentacji, jak i po jej zakończeniu przewidziany jest czas na zadawanie pytań do naszego eksperta na temat wirusa SARS-CoV-2 oraz innych zagadnień dotyczących prezentowanego tematu.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English
Kontakt
Szukaj