Konferencja "Aspekty prawne zawodu ratownika medycznego"

Dnia 22.06.2015 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt.: " Aspekty prawne zawodu ratownika medycznego"

Konferencja zorganizowana zostanie się przy współudziale:

Główne tematy poruszane na konferencji:

  • zgoda na transport pacjenta będącego pod wpływem środków odurzających,
  • pacjent z zaburzeniami psychicznymi, a uprawnienia ratownika medycznego,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej

oraz wiele innych.

Serdecznie zapraszamy !

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij