Konferencja "Aspekty prawne zawodu ratownika medycznego"

Dnia 22.06.2015 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt.: " Aspekty prawne zawodu ratownika medycznego"

Konferencja zorganizowana zostanie się przy współudziale:

Główne tematy poruszane na konferencji:

  • zgoda na transport pacjenta będącego pod wpływem środków odurzających,
  • pacjent z zaburzeniami psychicznymi, a uprawnienia ratownika medycznego,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej

oraz wiele innych.

Serdecznie zapraszamy !