Konferencja ratownicza w Wyższej Szkole Oficerskiej

W poniedziałek 23.04.2015 r. w murach Wyższej Szkoły Oficerskiej im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa pt. „Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle współczesnych zagrożeń”, zorganizowana przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego.

Konferencja miała na celu opisanie współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, a także określenie działań edukacyjnych w tym obszarze. Wśród uczestników znaleźli się m.in. płk. dr hab. Wojciech Horyń – Szef Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, przewodniczący konferencji, dr hab. Teresa Grabińska, gen. rez. dr Tomasz Bąk, dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera - Prezes Centrum Ratownictwa Medycznego.

Pierwszy z trzech paneli spotkania: „ Współczesne zagrożenia a edukacja władzy w zakresie bezpieczeństwa”, otworzył profesor WSOWL dr hab. Zenon Zamiar wykładem na temat źródeł współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Prelegenci zabierający głos w kolejnym panelu dyskusji opisywali życie w świecie ponowoczesnym oraz zagrożenia bezpieczeństwa obywateli. Część trzecia, podsumowująca konferencję, poruszała zagadnienia działań edukacyjnych w obszarze zagrożeń: terrorystycznych, powodziowych, energetycznych i zdrowotnych. W tym momencie głos zabrał lek. Jacek Siewiera- Prezes Centrum Ratownictwa Medycznego. Wykład „Prawne aspekty szkolenia w zakresie ratownictwa w jednostkach administracji oraz służbach mundurowych” oparł w głównej mierze na doświadczeniu zdobywanym podczas aktualnie realizowanego przez Centrum Ratownictwa, największego w Polsce kontraktu szkoleniowego dla Komendy Głównej Policji.

Więcej na: http://www.wso.wroc.pl/aktualnoci/z-ostatniej-chwili/1465-z-bezpieczestwem-w-tle.html

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij