Konferencja naukowa w Wyższej Szkole Oficerskiej

17 listopada bieżącego roku, w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, miała miejsce konferencja naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa człowiek- społeczeństwo- państwo”.

Patronat honorowy nad przebiegiem konferencji objęli: Tomasz Siemoniak - Minister Obrony Narodowej, Rafał Jurkowlaniec - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Aleksander Marek Skorupa - Wojewoda Dolnośląski.

Przewodnictwo w komitecie naukowym sprawował płk dr hab. Henryk Spustek, prof. WSOWL.

Założeniem konferencji było ukazanie najistotniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa zbiorowego i indywidualnego w XXI wieku, a zarazem zaprezentowanie najskuteczniejszych rozwiązań prewencyjnych, administracyjnych i edukacyjnych we wspomnianym zakresie.

W trakcie sympozjum dr n. med mgr prawa Jacek Siewiera, prezes Centrum Ratownictwa Medycznego wygłosił prelekcję pt. „Aspekty prawne szkolenia w zakresie medycyny ratunkowej i ratownictwa dla potrzeb organów publicznych”.

Zaproszeni mieli okazję uczestniczyć w pokazie profesjonalnych działań ratowniczych, których organizatorem był Sudecki Oddział Straży Granicznej. Wzięły w nim udział jednostki Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz Pogotowia Lotniczego.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij