Konferencja naukowa w Wyższej Szkole Oficerskiej

17 listopada bieżącego roku, w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, miała miejsce konferencja naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa człowiek- społeczeństwo- państwo”.

Patronat honorowy nad przebiegiem konferencji objęli: Tomasz Siemoniak - Minister Obrony Narodowej, Rafał Jurkowlaniec - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Aleksander Marek Skorupa - Wojewoda Dolnośląski.

Przewodnictwo w komitecie naukowym sprawował płk dr hab. Henryk Spustek, prof. WSOWL.

Założeniem konferencji było ukazanie najistotniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa zbiorowego i indywidualnego w XXI wieku, a zarazem zaprezentowanie najskuteczniejszych rozwiązań prewencyjnych, administracyjnych i edukacyjnych we wspomnianym zakresie.

W trakcie sympozjum dr n. med mgr prawa Jacek Siewiera, prezes Centrum Ratownictwa Medycznego wygłosił prelekcję pt. „Aspekty prawne szkolenia w zakresie medycyny ratunkowej i ratownictwa dla potrzeb organów publicznych”.

Zaproszeni mieli okazję uczestniczyć w pokazie profesjonalnych działań ratowniczych, których organizatorem był Sudecki Oddział Straży Granicznej. Wzięły w nim udział jednostki Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz Pogotowia Lotniczego.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij