Konferencja wojsk specjalnych i rozpoznawczych w Wyższej Szkole Oficerskiej

18 marca 2010 szef Centrum Ratownictwa Medycznego wystąpił na ogólnopolskiej konferencji naukowej, której gospodarzem był rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Pośród licznych wystąpień przedstawicieli jednostek wojskowych d. n. med. mgr prawa Jacek Siewiera wygłosił referat dotyczący współczesnych technik szkolenia oficerów na potrzeby polskich misji zagranicznych.

Szkolenia specjalistyczne z zakresu taktyki czerwonej oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy były głównym tematem opracowania opisującego praktyczne aspekty szkoleń w warunkach bojowych.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij