Kurs KPP dla strażaków-ochotników

W pierwszej połowie grudnia zrealizowaliśmy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków-ochotników z Gminy Kąty Wrocławskie - OSP Smolec, OSP Gniechowice i OSP Małkowice.

W ramach 66 godzinnego kursu strażacy uczestniczyli w zajęciach praktycznych w wymiarze 41 godzin oraz teoretycznych w wymiarze 25 godzin. Poznali podstawy prawne organizacji ratownictwa medycznego w jednostkach Straży Pożarnej i KSRG, przećwiczyli schemat postępowania wobec nieprzytomnego poszkodowanego, poznali zasadę działania defibrylatora zautomatyzowanego i zasady resuscytacji osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia, noworodka. W ramach akcji symulowanych została przećwiczona ewakuacja ze strefy zagrożenia, a nasi instruktorzy przygotowali scenariusze i schematy postępowania dla jednostek ratowniczo-gaśniczych. Wszyscy strażacy, którzy wzięli udział w kursie zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i uzyskali tytuł Ratownika.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij