Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Legnickie Pole

15 kwietnia zakończyliśmy kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zorganizowany dla strażaków ochotników w Legnickim Polu. W kursie wzięło udział prawie 70 druhów, a około 30 odnowiło zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika.
Na zaproszenie Gminy Legnickie Pole zorganizowaliśmy kurs KPP dla 70 strażaków ochotników. Oprócz druhów z Legnickiego Pola w kursie wzięli udział również strażacy z Gminy Prochowice, Gminy Miłkowice, Gminy Ruja, Gminy Krotoszyce i Chojnów. Przez dwa weekendy nasi kursanci uczyli się udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy, w zakres której wchodzi: 1) resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego; 2) tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran; 3) unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć; 4) ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem; 5) prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 6) stosowanie tlenoterapii biernej; 7) ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 8) wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 9) prowadzenie wstępnej segregacji medycznej Wszyscy kursanci zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali tytuł Ratownika.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij