Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Legnickie Pole

15 kwietnia zakończyliśmy kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zorganizowany dla strażaków ochotników w Legnickim Polu. W kursie wzięło udział prawie 70 druhów, a około 30 odnowiło zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika.
Na zaproszenie Gminy Legnickie Pole zorganizowaliśmy kurs KPP dla 70 strażaków ochotników. Oprócz druhów z Legnickiego Pola w kursie wzięli udział również strażacy z Gminy Prochowice, Gminy Miłkowice, Gminy Ruja, Gminy Krotoszyce i Chojnów. Przez dwa weekendy nasi kursanci uczyli się udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy, w zakres której wchodzi: 1) resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego; 2) tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran; 3) unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć; 4) ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem; 5) prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 6) stosowanie tlenoterapii biernej; 7) ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 8) wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 9) prowadzenie wstępnej segregacji medycznej Wszyscy kursanci zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali tytuł Ratownika.
  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontakt
Szukaj