Kurs pediatryczny

Rodzice i opiekunowie małych dzieci potrzebę przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy uświadamiają sobie zazwyczaj dopiero w momencie, kiedy zdrowie lub życie ich dziecka zostanie zagrożone.

Niejednokrotnie życie małych pacjentów można byłoby uratować wykonując kilka prostych czynności na miejscu zdarzenia. Kiedy życie dziecka jest zagrożone, większość rodziców przestaje jednak myśleć racjonalnie i zaczyna działać pod wpływem impulsu.

W momentach zagrożenia zdrowia lub życia trzeźwość umysłu i zimną krew pozwala zachować jedynie bardzo dobra znajomość procedury postępowania.W trakcie regularnie organizowanych przez Centrum Ratownictwa otwartych kursów pediatrycznych uczestnicy ćwiczą podstawowe zabiegi ratujące życie u dzieci, poznają łańcuch postępowania i 8 prostych kroków do uratowania dziecka w sytuacji zatrzymania krążenia, zostają przeszkoleniu z wykonania defibrylacja u dzieci. Ponad to nasi instruktorzy przygotowują rodziców i opiekunów jak postępować w sytuacjach zadławienia oraz w najczęściej spotykanych przypadkach urazów u dzieci.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English
Kontakt
Szukaj