Kurs pediatryczny

Rodzice i opiekunowie małych dzieci potrzebę przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy uświadamiają sobie zazwyczaj dopiero w momencie, kiedy zdrowie lub życie ich dziecka zostanie zagrożone.

Niejednokrotnie życie małych pacjentów można byłoby uratować wykonując kilka prostych czynności na miejscu zdarzenia. Kiedy życie dziecka jest zagrożone, większość rodziców przestaje jednak myśleć racjonalnie i zaczyna działać pod wpływem impulsu.

W momentach zagrożenia zdrowia lub życia trzeźwość umysłu i zimną krew pozwala zachować jedynie bardzo dobra znajomość procedury postępowania.W trakcie regularnie organizowanych przez Centrum Ratownictwa otwartych kursów pediatrycznych uczestnicy ćwiczą podstawowe zabiegi ratujące życie u dzieci, poznają łańcuch postępowania i 8 prostych kroków do uratowania dziecka w sytuacji zatrzymania krążenia, zostają przeszkoleniu z wykonania defibrylacja u dzieci. Ponad to nasi instruktorzy przygotowują rodziców i opiekunów jak postępować w sytuacjach zadławienia oraz w najczęściej spotykanych przypadkach urazów u dzieci.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij