Kwalifikowana pierwsza pomoc 2019

Rok 2019 rozpoczęliśmy kursami KPP w Warszawie, Gdańsku, Łodzi i Krakowie. Do naszej oferty wprowadziliśmy również kursy w Lublinie i Białymstoku.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest to najszerszy kurs z zakresu pierwszej pomocy skierowany do osób nie posiadających medycznego wykształcenia. Program kursu obejmuje 66 godzin zajęć, przy czym aż 41 godzin poświęconych jest na ćwiczenia praktyczne, a 25 godzin obejmują zajęcia teoretyczne. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Przy pozytywnym wyniku egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika, nadające im uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zakres czynności wykonywanych przez ratownika obejmuje:

 • resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego,
 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran,
 • unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć,
 • ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem,
 • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • stosowanie tlenoterapii biernej,
 • ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2.
 • Tytuł ratownika oraz uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy wymagane są od wszystkich służb przybywających na miejsce zdarzenia przed służbami medycznymi, czyli m.in. od policjantów, strażaków, ratowników wodnych czy górskich. Warunkiem uzyskania tytułu ratownika jest posiadanie pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych, ukończenie kursu w zakresie KPP oraz stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o zmianie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i innych ustaw uchylony został zapis mówiący o konieczności zatrudnienia lub pełnienia służby przez ratowników w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

  Kontakt:

  Wrocław

  ul. Muchoborska 14
  54-424 Wrocław
  tel: (+48) 517 123 112
  tel: (+48) 071 782 09 01
  Aleksandra Eljasińska
  Kursy dla osób indywidualnych

  Warszawa

  ul. Domaniewska 32
  02-672 Warszawa
  tel: (+48) 519 482 486
  Wojciech Urban
  Obsługa klientów biznesowych

  Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

  Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

  Wyślij