Medycyna Dziczy 2016 (Wilderness medicine)

W dniach 17-19 czerwca odbyła się tegoroczna edycja kursu Medycyny Dziczy. Wzięło w niej udział 13 osób. I część szkolenia zorganizowane została na Ślęży, natomiast II część w Kotlinie Jeleniogórskiej. Szkolenie prowadzą instruktorzy survivalu, specjaliści Centrum Ratownictwa.

Szkolenie skierowane jest do osób, które z jednej strony chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ratownictwa, z drugiej zaś przeżyć niesamowitą przygodę. Program Medycyny Dziczy został opracowany tak, aby pomóc przygotować uczestników na nieoczekiwane zagrożenia i dać im możliwość skonfrontowania posiadanych umiejętności w obliczu rozmaitych sytuacji. Na kursie przekazywana jest wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy w trudnych warunkach, transportu poszkodowanego, budowy przepraw linowych, budowy tymczasowego schronienia i wielu innych przydatnych umiejętności. Szkolenie rozpoczęło się w piątek godzinach wieczornych i pierwszym punktem programu było przygotowanie tymczasowego schronienia. W trakcie szkolenia uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach z ratownictwa wysokościowego i wodnego. Wśród zadań przygotowanych przez instruktorów było badanie poszkodowanego w trudnych warunkach i jego ewakuacja. Program kursu ponadto zawierał takie elementy jak urazy kręgosłupa, urazy kostno-stawowe, walkę z bólem i drabinę analgetyczną, walkę z hipotermią czy tamowanie krwotoków.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij