Najlepsza grupa ever!

W ubiegły weekend zakończyliśmy ostatnią w tym roku edycję kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy we Wrocławiu. Pełna frekwencja i "najlepsza grupa ever"! Dziękujemy Wam za udział i gratulujemy uzyskania tytułu Ratownika. Do zobaczenia!

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest to najszerszy kurs z zakresu pierwszej pomocy. Obejmuje 66 godzin zajęć, z czego 42 godziny są poświęcone na zajęcia praktyczne, a 24 godziny na zajęcia teoretyczne. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, po którym wydawane jest zaświadczenie o uzyskaniu tytuł „Ratownika”.

Tytuł "Ratownika" może uzyskać osoba związana z Systemem PRM lub jednostką współpracującą z Systemem. Oprócz służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (Policja, PSP, WOPR, itd.) jednostkami współpracującymi z systemem PRM są również stowarzyszenia i organizacje, które wykonują działania ratownicze w ramach swoich zadań statutowych. Członkowie lub wolontariusze którejkolwiek z tych organizacji mają możliwość uzyskania tytułu Ratownika i są uprawnieni do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Rejestr tych jednostek prowadzi Wojewoda właściwy dla każdego województwa.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij