Najlepsza grupa ever!

W ubiegły weekend zakończyliśmy ostatnią w tym roku edycję kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy we Wrocławiu. Pełna frekwencja i "najlepsza grupa ever"! Dziękujemy Wam za udział i gratulujemy uzyskania tytułu Ratownika. Do zobaczenia!

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest to najszerszy kurs z zakresu pierwszej pomocy. Obejmuje 66 godzin zajęć, z czego 42 godziny są poświęcone na zajęcia praktyczne, a 24 godziny na zajęcia teoretyczne. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, po którym wydawane jest zaświadczenie o uzyskaniu tytuł „Ratownika”.

Tytuł "Ratownika" może uzyskać osoba związana z Systemem PRM lub jednostką współpracującą z Systemem. Oprócz służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (Policja, PSP, WOPR, itd.) jednostkami współpracującymi z systemem PRM są również stowarzyszenia i organizacje, które wykonują działania ratownicze w ramach swoich zadań statutowych. Członkowie lub wolontariusze którejkolwiek z tych organizacji mają możliwość uzyskania tytułu Ratownika i są uprawnieni do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Rejestr tych jednostek prowadzi Wojewoda właściwy dla każdego województwa.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij