Obowiązek przeszkolenia pracowników szkół i przedszkoli

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 31.10.2018 r. wszyscy pracownicy i nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół i placówek podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Minister Edukacji Narodowej nakłada na Dyrektorów szkół i placówek obowiązek zapewnienia przeszkolenia wszystkich pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy do dnia 31 marca 2019 roku. Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia na zaproszenie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadkowie 21 stycznia 2019 roku instruktorzy Centrum Ratownictwa przeprowadzili szkolenie BLS-AED dla grupy ponad 60 pracowników szkoły i przedszkola. Uczestnicy kursu poznali podstawowe zabiegi ratujące życie oraz zasady postępowania w najczęstszych przypadkach urazów u dzieci.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij