Obowiązek przeszkolenia pracowników szkół i przedszkoli

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 31.10.2018 r. wszyscy pracownicy i nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół i placówek podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Minister Edukacji Narodowej nakłada na Dyrektorów szkół i placówek obowiązek zapewnienia przeszkolenia wszystkich pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy do dnia 31 marca 2019 roku. Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia na zaproszenie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadkowie 21 stycznia 2019 roku instruktorzy Centrum Ratownictwa przeprowadzili szkolenie BLS-AED dla grupy ponad 60 pracowników szkoły i przedszkola. Uczestnicy kursu poznali podstawowe zabiegi ratujące życie oraz zasady postępowania w najczęstszych przypadkach urazów u dzieci.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English
Kontakt
Szukaj