Pierwsza pomoc w zakładach pracy - aspekty prawne

Zapraszamy do lektury nowej publikacji dr n. med. mgr prawa Jacka Siewiery w listopadowym wydaniu miesięcznika "ATEST".

W obszernym artykule porusza on problem odpowiedzialność cywilnej i karnej osób sprawujących nadzór nad organizacją systemu pierwszej pomocy w zakładach pracy. W publikacji wskazuje jak istotnym elementem każdego zakładu pracy są systematyczne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy gwarantujące zwiększenie poziomu bezpieczeństwa fizycznego i prawnego.

Więcej na hhttp://www.atest.com.pl/teksty,aa1511_3

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij