Organizacja systemu ratownictwa na budowach

16-18 listopada 2016 r. w Jastrzębiej Górze miesięcznik „ATEST – Ochrona pracy” organizuje konferencję „Ocena ryzyka i inne zadania służby bhp”. Dyrektor Działu BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska Budimex S.A. Urszula Gawrysiak i Przewodniczący Zespołu Ekspertyz Sądowych dr n. med. Jacek Siewiera omówią organizację systemu ratownictwa na budowach oraz przeprowadzą studium przypadku roszczeń pracownika za błąd w udzieleniu pierwszej pomocy.

Konferencja skierowana jest do pracowników służby BHP, pracodawców i osób kierujących pracownikami, przedstawicieli firm szkoleniowych, służby medycyny pracy, przedstawicieli firm szkoleniowych, pracowników instytucji nadzoru i kontroli warunków pracy oraz pracowników naukowych i studentów zajmujących się tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. funkcje i cele edukacji pracowników w zakresie bhp, aspekty bezpiecznej pracy na wysokościach, wymagania prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego, ocenę ryzyka jako podstawę doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej oraz praktyczne funkcje oceny ryzyka. Konferencji towarzyszyć będą również 3 bloki warsztatowe, m.in. szkolenia bhp od A do Z, w ramach których omówione zostaną cele prowadzenia poszczególnych szkoleń, zasady organizowania szkoleń i opracowywania szczegółowych programów, jak również integracja szkoleń bhp ze szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy.

Więcej informacji:
ATEST - konferencja

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij