Organizacja systemu ratownictwa na budowach

16-18 listopada 2016 r. w Jastrzębiej Górze miesięcznik „ATEST – Ochrona pracy” organizuje konferencję „Ocena ryzyka i inne zadania służby bhp”. Dyrektor Działu BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska Budimex S.A. Urszula Gawrysiak i Przewodniczący Zespołu Ekspertyz Sądowych dr n. med. Jacek Siewiera omówią organizację systemu ratownictwa na budowach oraz przeprowadzą studium przypadku roszczeń pracownika za błąd w udzieleniu pierwszej pomocy.

Konferencja skierowana jest do pracowników służby BHP, pracodawców i osób kierujących pracownikami, przedstawicieli firm szkoleniowych, służby medycyny pracy, przedstawicieli firm szkoleniowych, pracowników instytucji nadzoru i kontroli warunków pracy oraz pracowników naukowych i studentów zajmujących się tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. funkcje i cele edukacji pracowników w zakresie bhp, aspekty bezpiecznej pracy na wysokościach, wymagania prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego, ocenę ryzyka jako podstawę doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej oraz praktyczne funkcje oceny ryzyka. Konferencji towarzyszyć będą również 3 bloki warsztatowe, m.in. szkolenia bhp od A do Z, w ramach których omówione zostaną cele prowadzenia poszczególnych szkoleń, zasady organizowania szkoleń i opracowywania szczegółowych programów, jak również integracja szkoleń bhp ze szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy.

Więcej informacji:
ATEST - konferencja

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij