Pierwsza pomoc w urazach

Nasi klienci z branży budowlanej powrót zimy postanowili wykorzystać na przeszkolenie swoich pracowników z zakresu pierwszej pomocy.

Dwudniowe szkolenie "Pierwsza pomoc w urazach" pozwala nabyć nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, które w trakcie kursu są sprawdzane w warunkach pozorowanych akcji ratowniczych. W trakcie szkolenia kursanci opanowują zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora, jak również zapoznają się z wiedzą dotyczącą internistycznych przyczyn oraz postępowania w stanach zagrożenia życia. Program kursu został opracowany w taki sposób, by zarówno dla osób po raz pierwszy spotykających się z zagadnieniami pierwszej pomocy, jak i dla już przeszkolonych ratowników stanowił podstawę, a zarazem pełny, wyczerpujący trening niezbędnych umiejętności.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij