Pierwsza pomoc w urazach

Nasi klienci z branży budowlanej powrót zimy postanowili wykorzystać na przeszkolenie swoich pracowników z zakresu pierwszej pomocy.

Dwudniowe szkolenie "Pierwsza pomoc w urazach" pozwala nabyć nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, które w trakcie kursu są sprawdzane w warunkach pozorowanych akcji ratowniczych. W trakcie szkolenia kursanci opanowują zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora, jak również zapoznają się z wiedzą dotyczącą internistycznych przyczyn oraz postępowania w stanach zagrożenia życia. Program kursu został opracowany w taki sposób, by zarówno dla osób po raz pierwszy spotykających się z zagadnieniami pierwszej pomocy, jak i dla już przeszkolonych ratowników stanowił podstawę, a zarazem pełny, wyczerpujący trening niezbędnych umiejętności.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij