Pierwsza pomoc w urazach

Nasi klienci z branży budowlanej powrót zimy postanowili wykorzystać na przeszkolenie swoich pracowników z zakresu pierwszej pomocy.

Dwudniowe szkolenie "Pierwsza pomoc w urazach" pozwala nabyć nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, które w trakcie kursu są sprawdzane w warunkach pozorowanych akcji ratowniczych. W trakcie szkolenia kursanci opanowują zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora, jak również zapoznają się z wiedzą dotyczącą internistycznych przyczyn oraz postępowania w stanach zagrożenia życia. Program kursu został opracowany w taki sposób, by zarówno dla osób po raz pierwszy spotykających się z zagadnieniami pierwszej pomocy, jak i dla już przeszkolonych ratowników stanowił podstawę, a zarazem pełny, wyczerpujący trening niezbędnych umiejętności.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontakt
Szukaj