Pierwsze kursy Ratowników w myśl nowej ustawy

Od kwietnia 2007 roku Centrum Ratownictwa rozpoczęło prowadzanie kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy, które pozwalają uzyskać w myśl Ustawy o Ratownictwie Medycznym tytuł "Ratownika".

Zgodnie z postanowieniami Ministerstwa Zdrowia kurs ten dedykowany jest dla Wojska, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz np. członków Zakładowych Zespołów Ratownictwa i innych Jednostek współpracujących z Systemem.

Czas trwania kursu wynosi 66 godzin, a egzamin składany jest przed komisją egzaminacyjną pod przewodnictwem Konsultanta Wojewódzkiego Medycyny Ratunkowej. Po uzyskaniu tytułu "Ratownika" uczestnicy ewidencjonowani są w bazie danych Urzędów Wojewódzkich.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontakt
Szukaj